Od 01.01.2017 limit prowadzenia ksiąg rachunkowych to 2.000.000 euro

isap_dz-u-2016_poz_2255Prezydent Andrzej Duda podpisał 28 grudnia 2016 r. Ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Uchwalona ustawa wprowadza zmiany aż w 20 ustawach, których celem jest uproszczenie wykonywania działalności gospodarczej. Opublikowano ją w Dz.U. z 2016 r. poz. 2255.

Jedna ze zmian dotyczy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) i polega ona na podniesieniu limitu przychodów, od którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, z 1 200 000 euro obecnie do 2 000 000 euro.

Zmiana ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Źródło:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002255

obserwuj nasze publikacje
Facebooklinkedinmail

zapoznaj się z informacją
Facebooklinkedinmail