Administracja kadrowa

Każdy pracodawca, bez względu na wielkość organizacji, poświęca wiele czasu na sprawy podległego mu personelu a większość z nich to żmudna administracja kadrowa. Przedsiębiorcy orientują się, że ciążą na nich liczne obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników ale nie każdy mimo dobrych chęci potrafi z nich się wywiązać.

Pro Profit Biuro Rachunkowe rozumie i wspiera przedsiębiorców w realizacji funkcji kadrowej. Dlatego opracowało pakiet usług, odciążających przedsiębiorcę, a na który się składa:

  • Prowadzenie akt osobowych
  • Prowadzenie ewidencji pracowników
  • Ustalanie uprawnień urlopowych
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności
  • Przygotowywanie zestawień i raportów kadrowych
  • Opracowanie sprawozdań GUS, deklaracji PFRON