Administracja kadrowa

Administracja kadrowa

Każdy pracodawca, bez względu na wielkość organizacji, poświęca wiele czasu na sprawy podległego mu personelu a większość z nich to żmudna administracja kadrowa. Przedsiębiorcy orientują się, że ciążą na nich liczne obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników ale nie każdy jednak zna przepisy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz potrafi je stosować w życiu. Konsekwencje niewiedzy, nieprzestrzegania przepisów prawa czasami bywają przykre w skutkach.

Pro Profit Biuro Rachunkowe rozumie i wspiera przedsiębiorców w realizacji funkcji kadrowej. Dlatego opracowało pakiet usług, odciążających przedsiębiorcę, a na który się składa:

  • Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej firmy
  • Opracowywanie dokumentacji pracowniczej
  • Prowadzenie akt osobowych
  • Prowadzenie ewidencji pracowników
  • Ustalanie uprawnień urlopowych
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy i nieobecności
  • Prowadzenie korespondencji dotyczącej zajęć komorniczych
  • Przygotowywanie zestawień i raportów kadrowych
  • Opracowanie sprawozdań GUS, deklaracji PFRON
  • Wsparcie w trakcie kontroli PIP, ZUS