Administracyjna obsługa biura

Nasze usługi w zakresie administracyjnej obsługi biura stanowią uzupełnienie pozostałych usług i razem z nimi dają możliwość  kompleksowego wsparcia Przedsiębiorcy. Do tego rodzaju usług należy przede wszystkim:

  • Opracowywanie zestawień, sprawozdań, budżetów kosztów zatrudnienia i działalności
  • Opracowywanie i korekta pism, korespondencji seryjnej
  • Pomoc w wypełnianiu wniosków i formularzy
  • Skanowanie, powielanie dokumentów