Outsourcing płac

outsourcing płac warszawa

Naliczanie wynagrodzeń w Polsce nie należy do najprostszych funkcji. Ciężar odpowiedzialności i nakładów finansowych w aktualizację wiedzy oraz skomplikowane oprogramowanie coraz częściej przekonują osoby zarządzające przedsiębiorstwem do delegowania działu płac na zewnątrz firmy.

Pro Profit Biuro Rachunkowe wychodzi na przeciw tym oczekiwaniom i w ramach swojej działalności świadczy usługi outsourcingu płac (payroll) dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Biuro ma doświadczenie w obsłudze zarówno podmiotów zatrudniających do 20 osób jak i zatrudniających znacznie większą liczbę osób.

W ramach outsourcingu płac oferujemy:

  • Rozliczanie czasu pracy i nieobecności
  • Sporządzanie list płac
  • Rozliczanie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menedżerskich)
  • Prowadzenie rocznych kart wynagrodzeń
  • Sporządzanie informacji/deklaracji rocznych PIT-11, PIT-8C, PIT-8AR, PIT-4R, IFT-1/R
  • Sporządzanie rocznych informacji dla ubezpieczonego ZUS IMIR
  • Opracowywanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS
  • Opracowywanie sprawozdań dla ZUS, GUS, PFRON
  • Opracowywanie dokumentacji zasiłkowej z tytułu choroby, macierzyństwa, świadczenia rehabilitacyjnego
  • Opracowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu